Even geduld

Victor Victoria icon Victor Victoria logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout

Disclaimer

Ondernemingsgegevens

BV VICTOR VICTORIA

Doorniksewijk 17

8500 Kortrijk

BE 0823.727.661

Mail: info@victorvictoria-shoes.be

Tel: (+32) 56 25 36 38

 

INHOUDSOPGAVE

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 2: Prijs

Artikel 3: Aanbod

Artikel 4: Betaling

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7: Herroepingsrecht - Retourneren

Artikel 8: Garantie

Artikel 9: Klantendienst

Artikel 10: Privacy

Artikel 11: Gebruik van cookies

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Artikel 14: Bewijs

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

shop.victorvictoria.be is de webshop van Victor Victoria, een besloten venootschap met maatschappelijke zetel te Doorniksewijk 17, 8500 Kortrijk , BTW 0823 727 661.

Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Victor Victoria moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Victor Victoria aanvaard zijn.

 

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien er per vergissing voor een bepaald product een verkeerde prijs vermeld staat, kunnen wij er niet aan gehouden worden het product aan deze prijs te leveren op voorwaarde dat wij u verwittigen van de foutieve prijsvermelding alvorens de bestelling bij u geleverd wordt of, in het geval u de bestelling komt afhalen, wij u verwittigen nadat wij de ontvangst van uw bestelling schriftelijk bevestigd hebben. In geval wij verwittigen hebben wij het recht uw bestelling te annuleren op voorwaarde dat wij u alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetalen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Bestellingen vanaf € 150,00 binnen België worden gratis naar de klant verzonden. Bij bestellingen binnen België onder de €150,00 wordt een verzendkost van € 7,50 aangerekend.

Bestellingen worden ook verzonden naar Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk. Voor alle bestellingen buiten België wordt een vaste verzendkost van €20 per verzending aangerekend.

De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd.

 

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen ten allen tijde te kunnen veranderen.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Victor Victoria niet. Victor Victoria is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Victor Victoria is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Victor Victoria. Victor Victoria kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Victor Victoria beschikt over één voorraad voor zowel de fysieke als de webshop. Klanten in de fysieke winkel hebben voorrang op deze voorraad. We vragen daarvoor begrip te hebben.

Behoudens fouten is het in zeldzame gevallen mogelijk dat er niet-leverbare artikels toch worden aangeboden in de webshop. In dit geval wordt de klant altijd persoonlijk en zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De betaling wordt desgevallend binnen de 14 dagen en zonder kosten terugbetaald.

 

 

Artikel 4: Betaling

 

Via het betaalsysteem MultiSafePay kan je online betalen.

Je volgt de stappen op het scherm. Na de betaling krijg je een mail met bevestiging van bestelling en betaling. Bestellingen binnen België vanaf € 150,00 worden gratis naar de klant verzonden, er worden geen extra kosten aangerekend. Bij bestellingen binnen België onder € 150,00 wordt er een verzendkost van € 7,50 aangerekend.

Bestellingen worden ook verzonden naar Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk. Voor alle bestellingen buiten België wordt een vaste verzendkost van €20 per verzending aangerekend.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres of door ophaling in onze winkel

 

Victor Victoria streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd.

 

De levering gebeurt door bpost.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Leveringsvoorwaarden:

-   De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

-   Leveringen gebeuren op werkdagen.

-   De zendingen worden met bpost geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven.

-   Kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.

-   Retourneren kan steeds gratis in onze winkel.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Victor Victoria.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Victor Victoria was geboden.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Victor Victoria.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Victor Victoria te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht - Retourneren

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Victor Victoria.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Victor Victoria kan artikelen slechts terugnemen indien ze voorzien zijn van het originele etiket en in een toestand verkeren waarin ze meteen terug in de winkel kunnen worden geplaatst & verkocht. Producten die duidelijke sporen van gebruik vertonen (vlekken van make-up, geurtjes, enz.) hoewel ze verder geen gebreken vertonen, kunnen wij niet meer verkopen.

Bij het terugsturen van goederen per post dient het retourformulier ingevuld te worden. Dit formulier kunt u terugvinden onderaan de webshop. Kosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd. De Koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post en bijhouden. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd.

Retouradres: Victor Victoria, Doorniksewijk 17, 8500 Kortrijk

 

Retourneren kan ook steeds kosteloos in onze fysieke winkel. 

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, worden terugbetaald in de vorm van een tegoedbon of omgeruild voor een ander artikel in onze fysieke winkel in Kortrijk.

Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het ingevulde retourformulier.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Victor Victoria klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Victor Victoria.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Victor Victoria zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 weken volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 

Artikel 9: Klantendienst

 

De klantendienst van Victor Victoria is bereikbaar op het telefoonnummer (+32) 56 25 36 38, via e-mail op info@victorvictoria-shoes.be of per post op het volgende adres Doorniksewijk 17, 8500 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 

Artikel 10: Privacy

 

Victor Victoria gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

 

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren: Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals het koerierbedrijf). Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

 

Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen. Als klant kan u enkel geselecteerde promotionele e-mails ontvangen over het aanbod van Victor Victoria. Als u geen berichten meer wilt ontvangen van Victor Victoria, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken of door een mail te sturen naar shop@victorvictoria-shoes.be. Wij sturen u dan geen mailings of nieuwsbrieven meer.

 

Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u geplaatst hebt. Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt zal u alleen tekstberichten van Victor Victoria ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

Als u een bestelling plaatst bij Victor Victoria kunnen we de volgende gegevens van u vragen: uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw product correct af te handelen.

Uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling.

Betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling veilig af te ronden.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Victor Victoria niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.

 

Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

 

Victor Victoria kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

 

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

 

2 soorten cookies:

• Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website niet meer opnieuw in te geven.

• Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd.

 

Jouw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen.

 

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Victor Victoria om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Victor Victoria. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

 

Artikel 14: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Victor Victoria heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.


Doorniksewijk 17B-8500 Kortrijkinfo@victorvictoria-shoes.beVictor Victoria+32 56 25 36 38 Retourformulier